21/05/2020 16:26
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Sóc Trăng bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP CBTP Phương Nam (cv 81/NHPT-STR.TD)

Chi nhánh NHPT Sóc Trăng triển khai thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP CBTP Phương Nam để thu hồi vốn Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Tìm theo ngày :